(obra en procés)
.
.
.

Artista resident a l´Estruch (Sabadell), produint la segona peça d´ OBRERX EXEMPLAR

DOSSIER EN PDF

.
.
.

“En les societats de tipus capitalista, l'ensenyament, religiós o laic, la formació de reflexos morals trasmissibles de pares a fills, l'honestedat exemplar d'obrers condecorats després de cinquanta anys de bons i lleials serveis, l'amor encoratjat per l'harmonia i la prudència, aquestes formes estètiques del respecte a l'ordre establert, creen entorn de l'explotat una atmosfera de submissió i d'inhibició que alleugereix considerablement la tasca de les forces de l'ordre”.

F. FANON,'Los condenados de la tierra'.
.
.
.
.

PEÇA 1: INFORME DE VIDA LABORAL/L´AIGUA DE LA DUTXA DESPRÉS DEL CURRO


Informe de vida laboral

Vídeo 06:06

1) Demanar l´Informe de vida laboral al Manuel, un treballador jove i aturat.
2) Visitar els espais que recorren l´Informe de Vida laboral i fotografiar-los.
3) Exposar les imatges a una fàbrica just en el moment de la seva destrucció per a esdevenir un centre de producció artística.
4) Crear un vídeo juxtaposant les imatges de l´àlbum familiar que documenta la infantesa del Manuel amb les imatges de les fotografies i la destrucció del complex fabril en temps real i amb l´audio dels treballadors que desmantellaven la fàbrica.
.
.
.
.
.
.
.
PEÇA 2: MEDALLA AL MÉRITO EN EL TRABAJO

La segona peça del projecte OBRERX EJEMPLAR intentarà esmicolar la Medalla al Mèrit en el Treball, una condecoració espanyola de caràcter civil que recompensa conductes exemplars en l'àmbit laboral. A partir de l'anàlisi del marc jurídic que regula aquesta condecoració i de l´anàlisi performatiu, entenent la cerimònia i la medalla com a ritual, em faig preguntes sobre el model d'obrer/a que hi ha darrera de la llei, així com sobre els models de normalització i els mecanismes de control social i repressió que implica.
.
.
.
.
.

ACCIÓ

1) Fer una recerca documental sobre diferents pel.lícules o vídeos d´entrega de la medalla.
2) Analitzar el llenguatge estilitzat, formalitzat i empobrit dels discursos i el marc legal de la Medalla del mérito en el trabajo, que a la
vegada és el que el dota d´autoritat.
3) Analitzar el llenguatge arcaic del marc legal trasposat en els discursos oficials (Ministres de treball), la força del qual consisteix que és
acceptat o rebutjat sense discussió.
4) Analitzar la forma i l´ús de certes paraules i gestos que són les que recreen l´autoritat, la qual surt d´algú o alguna cosa per fora dels
individus i que s´exerceix i executa al ritual en si mateix d´entrega de la medalla. Distingir entre qui otorga la medalla
(autoritat>ministre), qui rep la medalla (“obrerx exemplar”) i el públic (familiars presents, televidents).
5) Fer una recerca de mobilitzacions de lluita obrera que hagin acabat en repressió policial i fer una selecció: Cas de Cándido y Morala,
Astilleros de Sevilla, treballadorxs de l´Aeroport de El Prat, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (Diego Cañamero) i treballadorxs
de Transports Metropolitans de Barcelona (Josep Garganté).
6) Fer una recerca entre les mobilitzacions escollides d´aquelles que disposen de materials audiovisuals generats, editats i difosos pels
propis treballadors en lluita, i que siguin tetimonis documentals únics degut a la invisibilització de la informació en els mitjans de
comunicació de masses (premsa, ràdio, televisió).
7) Contraposar les imatges de les condecoracions aparegudes als mitjans (oficials, tècnicament perfectes, difoses pels mitjans de
comunicació de masses) amb les imatges editades pels jornalers andalusos del Sindicato Andaluz de Trabajadores el 7 de setembre de
2009 durant l´ocupació de les vies de l´AVE al seu pas per Sevilla (autogestió de la pròpia imatge, poca qualitat tècnica, baixa
ressolució, estètica homemade, difusió només per Internet, creació i difusió d´un discurs propi).
8) Editar un vídeo sense intervenir el document generat pels treballadors del SAT i juxtaposar-lo amb les imatges manipulades de les
cerimònies oficials.
.
.
.
La repressió obrera
Entrevista al Josep Garganté
22:26

.
.


.
.
.
La repressió: la justícia
Entrevista al Josep Garganté (2a part)
15:00

.
.
.

La repressió obrera
Ceremònia Vs. Repressió
04:15


.
.
.
La repressió obrera
La repressió a CAPRABO
19:42

.
.
.


.
.
.
.
.
.